Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o. je podjetje, ki nudi upravniške storitve za večstanovanjske in poslovne objekte. Nudijo celovite in dolgoročne stabilne reštve s področja obratovanja, vzdrževanja ter druga funkcijska opravila s področja upravljanja stavb. Med njihove storitve spada tudi upravljanje ogrevalnih sistemov in kotlovnic, kjer z usposobljenim kadrom izvajajo dolgoročne investicijske načrte prenov vseh vrst ogrevalnih sistemov v upravljanju.

 

 

Podjetje je prepoznalo družbeno vlogo projekta in s tem pomoč ustanovi Mali vitez, zato je pristopilo v projekt s podporo tekaču in ekipi, da bodo lahko izvedli zadani cilj.