Občina Pivka je občina, ki leži izven planirane trase projekta, a je soseda občini Kozina-Hrpelje in Ilirski Bistrici, čez katero ozemlje tekač teče svoj dan 5 projekta Okrog Slovenije – za male viteze v zaključku dneva, in končuje dnevni tek v središču Ilirske Bistrice.

Občina Pivka, njeno vodstvo v sodelovanju z društvom Mladi za Pivko, ki imajo enake poglede na šport ter pomoč drugim/dobrodelnost, so prepoznali veljavo projekta v slovenskem prostoru in namen tekača Bogomir Dolenca, zato so skupaj pristopili v podporo projektu z donacijo sredstev za pomoč malim vitezom. Prav tako se bodo lokalnimi športniki  pridružili tekaču  in ga pospremili z tekom in kolesarjenjem na relaciji Kozina – Ilirska Bistrica (preko Brkinov) in tudi naslednji dan (dan 6), ko se Bogomir povzpne iz centra Ilirske Bistrice na Sviščake in bo moral 19 kilometrski vzpon premagovati z tekaškim korakom.

V občini Pivka se zavedajo družbene odgovornosti, sodelovanja z sosednjimi občinami ter promocije športa, rekreacije in dobrodelnosti, kjer lahko z skupnimi močmi naredijo nekaj dobrega za ranljive in bolne skupine ljudi.