V okviru priprav in organizacije naslednjih večjih športno-dobrodelnih projektov in dogodkov, s katerimi se želi pomagati najbolj ranljivejšim skupinam otrok, tj. otrokom z rakom in otrokom ter mladostnikom, ki so preboleli raka ter otrokom z težkimi oblikami bolezni se je pripravil nov slogan, s katerim bo društvo športni klub E.M.I. in športnik Bogomir Dolenc nastopal – tj. Pomagam s športom.