Ustanove Mali vitez, fundacije za pomoč mladim, ozdravljenim od raka.

Rak je pri otrocih redko obolenje. V Sloveniji vsako leto za rakom oboli približno 50 otrok. A zdravljenje raka pri otrocih je v zadnjih treh desetletjih močno napredovalo. Terapija večine otroških tumorjev je multimodalna. Zdravljenje je kombinirano zdravljenje s citostatiki, RT in kirurško zdravljenje. Ozdravitev pri najpogostejših vrstah otroškega raka je od 50 do 90 %. A zdravljenje ne deluje le na tumorske celice, ampak poškoduje tudi normalne (zdrave) celice, zato pride do okvare tkiv in organov.

Posledice zdravljenja pri otroku so še večje, ker otrok v času zdravljenja še raste; tveganje za posledicami pa z leti še raste. Pozne posledice zdravljenja raka v otroški dobi so tisti učinki zdravljenja raka ali maligne bolezni, ki se pojavijo nekaj mesecev ali več let po končanem zdravljenju. Pozne posledice se v večini kažejo kot okvare žlez z notranjim izločanjem, srca, oči, notranjega ušesa, živčevja, ledvic, mišic in kosti, zobovja, pljuč, sečnega mehurja, prebavil. Pogoste so tudi funkcionalne motnje na področju inteligence in čustvovanja. Pri mladostnikih, zdravljenih zaradi raka v otroštvu, se lahko pojavijo tudi sekundarni tumorji.

Vse to nosijo mali vitezi s sabo skozi svoje življenje. In tukaj se pojavi vloga ustanove Mali vitez …

Poslanstvo
  • Ustanova Mali vitez, fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, pomaga ozdravljenim pri odpravljanju njihovih občutkov osamljenosti ter jih spodbuja, da bolj pozitivno gledajo na življenje. Omogoča jim skupinsko rehabilitacijo v toplicah in na taborih, druženje v okviru regijskih skupin in številne druge aktivnosti, poleg tega pa tudi psihološko ter medicinsko svetovanje.
  • Fundacija skuša mladim, ozdravljenim od raka, blažiti posledice zdravljenja, jim pomagati s tehničnimi pripomočki in jih podpirati, da bi pridobili izobrazbo, ustrezno njihovim sposobnostim.
  • Ustanova spodbuja tudi delo na raziskavah o poznih učinkih zdravljenja raka pri otrocih, da bi lahko samo zdravljenje izpopolnili in bolje poskrbeli za posledice.
VEČ O USTANOVI