Na strani projekta smo začeli razkrivati / objavljati potek dnevnih tras teka v okviru športno-dobrodelnega projekta Okrog Slovenije 2019 – za male viteze.

Vsaka trasa bo v nadaljevanju natančneje predstavljena, z opisom starta, poteka trase teka in cilja oz. dnevnega zaključka. Prav tako se bo lahko tekača in ekipo virtualno spremljajo. Na določenih točkah (mestih) bo organizirano sprmeljanje tekača, saj so se lokalni podporniki odločili, da bodo pričakali tekača in/ali del poti tudi odtekli z njim. Vse točke sprejema bodo najavljene vnaprej.