Tekač je svoj tek okrog Slovenije zaključil. Sam odziv okolij in predvsem šol, društev in posameznikov je nad pričakovanji zastavljenega cilja.

Posamezna podjetja nas še kontaktirajo in se dogovarjamo za donacije, ki se bodo namenile ustanovi Mali vitez. Prav tako se SMS donacije še zbirajo vse do konca oktobra 2019.