Pošta Slovenije je podprla športno-dobrodelni projekt Okrog Slovenije 2020 – za male viteze in tako postala eden večjih podpornikov in tudi sponzorjev tekača. 

 

Delovanje Pošte Slovenije na družbeno socialnem področju se skozi razne podpore pomoči kot so donacije, sponzorstva in implementacija trajnostnega razvoja v okolju, v katerem poslujejo, kaže z prizadevanji za dobrobit družbe in s tem razvoj družbene odgovornosti.  

Pošta Slovenije je podprla delovanje športnika z sredstvi za namen priprav in organizacije projekta ter za namen treningov in priprave športnika na nov športno ekstremni podvig.