Na žalost je pandemija COVID-19 pripeljala do odpovedi letošnjega športno-dobrodelnega projekta Okrog SLovenije 2020 – za male viteze, vsaj v obliki in načinu kakršen je bil planiran od vsega začetka.

Po posvetu z vpletenimi akterji, zdravniki in strokovnimi delavci ustanove Mali vitez ter po pretehnem premisleku športnika Bogomir Dolenca se zaradi prevladajočih pomislekov smoternosti organiziranja in izpostavljenosti ranljivih skupin, hkrati pa zaradi skrbi za vse ostale sodelujoče, ki bi bili na dogodkih, se letošnji projekt odpoveduje.

 

Kljub vsemu se pripravljajo nekateri lokalni športni dogodki, s katerimi bomo ustvarili gibanje, šport in promocijo zdravega načina življenja skupaj z lokalnimi podporniki in športnimi akterji. Dogodki bodo pripravljeni v Brdih, Črni na Koroškem, Apačah, Kostanjevici na Krki, Ormožu in Rogašk i Slatini. Termine sporočimo takoj, ko se uskladijo lokalni termini športnih dogodkov.