V jesenskem obdobju je zelo ključna pravilna priprava baze športnika za naslednjo sezono in planirane športne projekte. Pri tem ima posluh za trud in vlaganje časa ter osebnih naporov Bogomira Dolenca tudi občina Poljčane, ki mu s sredstvi, pridobljenimi na razpisu tako krije del stroškov trenažnih priprav.

Občina Poljčane podpira gibanje Bogomirja Dolenca in njegov trud za pomoč otrokom z rakom oziroma otrokom in mladostnikom, ki so preboleli raka.